eUmowa
kompleksowe narzędzie
do zawierania
umów B2B/B2C.

11.09.2017

eUmowa - kompleksowe narzędzie do zawierania umów B2B/B2C

Aplikacja stanowi podstawowe narzędzie pracy handlowców w procesie nawiązywania relacji z klientem i późniejszych rozszerzeń współpracy.

Kluczowymi założeniami produktu są zwiększenie efektywności działu sprzedaży i zredukowanie kosztów operacyjnych firmy. Narzędzie jest alternatywą dla drogiego papierowego obiegu dokumentów. Aplikacja jest dostosowywana do potrzeb klienta, jego systemów i baz danych. Wdrożenie rozwiązania skraca czas obiegu dokumentów nawet o 70%.


Zalety systemu:

 • dostępu do danych o klientach znajdujących się w portfelu danego handlowca
 • rejestracja danych nowego klienta, automatyczne zaczytanie danych z aplikacji zawierającej bazę podmiotów z KRS i CEIDG
 • wybór usług, które mają być aktywowane dla klienta
 • definiowanie warunków handlowych z szablonu lub możliwość ich edycji zależnie od poziomu decyzyjności w organizacji
 • załączanie obrazów dokumentów rejestrowych, pełnomocnictw klienta
 • generowanie dokumentów z szablonów
 • zbieranie podpisów klienta pod dokumentami wygenerowanymi z szablonów
 • przekazanie profilu klienta, do różnych osób w organizacji posiadających dostęp do aplikacji
 • możliwość wydrukowania podpisanych dokumentów lub wysłania ich via e-mail do klienta.

Cechy rozwiązania:

 • usprawnienie procesów wdrażania umów z nowymi klientami
 • dostęp do dokumentów z każdego urządzenia z dostępem do internetu
 • oszczędność czasu - przygotowanie umowy dla klienta trwa kilka minut
 • wyeliminowanie problemu błędnie złożonych podpisów do zera
 • brak możliwości błędnego wypełnienia umowy - aplikacja sama wskazuje błędy oraz niewypełnione pola.


Korzyści z wdrożenia narzędzia:

 • oszczędność czasu pracy handlowca pozwalająca na wzrost jego efektywności
 • eliminacja kosztów transportu umowy do firmy, przekazanie podpisanych dokumentów w formie elektronicznej
 • natychmiastowy dostęp do dokumentu w postaci elektronicznej dla autoryzowanej osoby pracującej na dowolnym komputerze/tablecie i systemie operacyjnym.


Wyszukaj.