PSD2
katalizatorem zmian
europejskich
rynków finansowych.


01.09.2017

PSD2 katalizatorem zmian europejskich rynków finansowych

Emocje, które rozgorzały po opublikowaniu tekstu dyrektywy PSD2 nie pozostawiają wątpliwości, że jest to gorący temat dla ówczesnego świata finansowego i wydaje się, że od czasu wejścia jej w życie tempo zmian tego rynku przybierze jeszcze na sile. PSD2 postrzega się jako katalizator zmian europejskiego rynku finansowego. Zapewne jest to czynnik, który ma istotne znaczenie w tym procesie ale nie jedyny. Obok niego znajdują się jeszcze coraz częstsze i występujące na coraz szerszą skalę cyberzagrożenia, zmiany innych regulacji (np. dotyczące ochrony danych osobowych, konkurencji, konsumentów, itd.), coraz dalej idąca digitalizacja życia, zmiana świadomości i zachowania konsumentów, wzrost konkurencyjności oraz rozwój technologii. Dopiero tę całą grupę należy posądzać o kompleksowy wpływ na wygląd tego obszaru i wytyczenie kierunków, w których będzie on zmierzał. 

Cel wprowadzenia dyrektywy PSD2 jest jasny. Zawarte w niej przepisy zostały zaprojektowane i są wdrażane w celu zwiększenia ochrony konsumentów. Ma ona również za zadanie poprawić wygodę i bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych. Dodatkowo jej wprowadzenie powinno w znaczący sposób promować innowacje na rynku usług finansowych, wprowadzić na niego dodatkowych graczy oraz stymulować konkurencyjność sektora finansowego w krajach unii europejskiej oraz w relacjach pozawspólnotowych.

O ile cele pozornie są proste i jasne, o tyle droga, którą należy przejść by je osiągnąć może okazać się trudna i mocno wyboista – szczególnie dla dużych banków, posiadających miliony klientów, mocno złożone struktury oraz ogromne zbiory danych, które praktycznie z dnia na dzień będą musiały stać się dostępne online. Zmiany, które zapewne zapoczątkuje wprowadzenie PSD2 przypomina tę, które miały miejsce parę lat temu na rynku telekomunikacyjnym. Wtedy to operatorzy posiadający własną infrastrukturę zostali zmuszeni przez ustawodawcę do udostępnienia jej na rzecz innych, konkurencyjnych podmiotów i umożliwienia im świadczenia w oparciu o nią konkurencyjnych usług. Na pierwszy rzut oka nie wyglądało to dobrze, ale z perspektywy czasu należy powiedzieć, że mocno przyczyniło się to do aktywizacji skostniałego i podzielonego przez lata rynku, a na „koniec dnia” może i nieznacznie zmieniło strukturę przychodów operatorów ale okazało się, zresztą zgodnie z oczekiwaniami autorów tych przepisów, bardzo korzystne dla klienta końcowego. Jestem przekonany, że tak samo będzie i w tym przypadku tylko należy znaleźć „złotą formułę” funkcjonowania w nowych realiach, wdrożyć ją i konsekwentnie realizować jej założenia.

eSourcing, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji nowoczesnych systemów pracujących w największych bankach w Polsce oraz na świecie oraz ekspertów wywodzących się z sektora bankowego, znających specyfikę tego sektora proponuje Państwu wsparcie w:

  • stworzeniu strategii dotyczącej realizacji wymagań wynikających z PSD2 i uczynienia z niej dodatkowego kanału sprzedaży oraz pozyskania dodatkowych usług i klientów
  • stworzeniu, utrzymaniu i rozwoju interface’ów dla obsługi procesów TPP (CAS,AIS i PIS)
  • zaprojektowaniu i stworzeniu narzędzia do analizy danych klientów, dokonywania oceny wiarygodności i potencjału klientów na bazie danych wewnętrznych oraz zewnętrznych uzyskanych z innych banków oraz różnych zbiorów danych.

Będąc w środku tej rewolucji jako pierwsi na rynku zdecydowaliśmy się już dzisiaj na zbudowanie trzech innowacyjnych mechanizmów wykorzystujących możliwości, które przyniesie dyrektywa:

Interface PSD2 (Obligatoryjny)

Niezależnie od przyjętej strategii każda z instytucji finansowych będzie miała obowiązek udostępnić za pośrednictwem bezpiecznego i szybkiego interface’u uprawnionym podmiotom trzecim (TPP) informacje o rachunku (AIS) oraz możliwość inicjalizacji płatności (PIS). Decydując się na realizację tego obowiązku w oparciu o naszą platformę z jednej strony wyczerpujecie Państwo wymogi regulacyjne wynikające z postanowień PSD2 bez konieczności czasochłonnego i kosztownego tworzenia oprogramowania samodzielnie, a z drugiej zyskacie wiedzę o tym, kto i w jaki sposób wykorzystuje dane dotyczące Państwa klientów jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad procesem.

 

Interface PSD2 dla TPP

Naturalnym rozwinięciem interface’u obligatoryjnego jest jego odpowiednik dla TPP. Zarówno obowiązujące przepisy, jak i planowane regulacje nie zamykają możliwości występowania jako TPP instytucjom finansowym lub podmiotom od nich zależnym stąd też spodziewamy się, że większość z nich zainteresuje się obydwoma narzędziami. Zbudowane w oparciu o nią produkty będą stanowiły naturalną przeciwwagę dla skutków wprowadzenia API obligatoryjnego. Najbardziej dynamiczne instytucje, stawiające przede wszystkim na pierwszeństwo relacji z klientem, już teraz otwarcie mówią o tworzeniu i udostępnianiu klientom konsol do rachunków wielu bankach.

 

Money HUB

Przykładem takiej konsoli może być MONEY HUB - innowacyjna platforma eSourcing, za pośrednictwem której każdy może kompleksowo zarządzać środkami finansowymi niezależnie od tego w ilu bankach posiada rachunki, z jakich produktów finansowych korzysta oraz jaki jest jego stan wiedzy na temat produktów finansowych. 

eSourcing proponuje proste, skuteczne i bezpieczne rozwiązanie do zarządzania finansami, które może być udostępniony jako samodzielny portal www z wersją mobilną lub stanowić uzupełnienie bankowości elektronicznej i/lub mobilnej.

Naszą ambicją jest funkcjonowanie w sektorze usług finansowych na zasadach firmy informatycznej, a jednocześnie doradczo-outsourcingowej. Realizujemy systemy i rozwiązania związane z różnymi środowiskami
programistycznymi, unikatowymi rozwiązaniami produktowymi oraz dowolną
architekturą sprzętową. Tworzymy usługi oraz systemy wspomagające
szczególnie skomplikowane procesy i produkty finansowe.

Każdorazowo dążymy do tego, aby współpraca z naszą firmą miała charakter kompleksowy, rozpoczynając od analizy potrzeb klienta i tworzenia optymalnego modelu biznesowego, poprzez kreowanie usługi zgodnej z tendencjami rynkowymi i wymaganiami wszystkich partnerów uczestniczących w procesie, aż do implementacji przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi i strategią naszego klienta. Dzięki połączonym kompetencjom jesteśmy w stanie zaoferować gotową usługę/rozwiązanie.

 

Zapraszamy do współpracy!

Wyszukaj.