Elektroniczna Księga Gości - system ewidencji wejść / wyjść.

11.04.2019

Elektroniczna Księga Gości - rozszerzenie systemu kontroli dostępu

Rozwiązanie w sposób automatyczny umożliwia ewidencjonowanie osób z zewnątrz (gości/
kurierów/dostawców etc.) wchodzących na teren instytucji. System jest rozbudowany o moduł elektronicznej formy podpisu dokumentu o przetworzeniu danych osobowych (Rodo).
Elektroniczna księga gości to rozwiązanie dla firm, które poszukują elastycznego, sprawdzonego
w szeregu wdrożeń systemu do obsługi i ewidencjonowania oraz zarządzania kontrolą wejść/wyjść
osób na teren instytucji.

Proces wdrożenia opiera się na konfiguracji zestawu gotowych modułów podstawowych. W zależności od potrzeb istnieje
możliwość poszerzenia zakresu wdrożenia o dodatkowe moduły, m.in. o system obsługujący proces zarządzania ewakuacją gości, moduł obsługi przesyłek kurierskich – identyfikacja wejść poszczególnych kurierów / automatyczne sczytywanie numerów przesyłek czy system awizowania gości, w tym zmotoryzowanych gości oraz zarządzanie wjazdami pojazdów na parking należący do danej instytucji.
Moduły te mogą być wdrażane w dowolnym momencie po produkcyjnym uruchomieniu systemu.
Aplikacja zwykle nie wymagająca instalacji. Można ją uruchomić bezpośrednio po pobraniu lub skopiowaniu w dowolne miejsce na komputerze. Instalacji wymagają dodatkowe usługi służące do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi (np. czytnik
odcisków palców FOH-02 czy skaner dokumentów / OCR).

Wyszukaj.