Konteneryzacja.

22.04.2020

IT w dobie konteneryzacji

IT w dobie konteneryzacji

Nasza propozycja skierowana jest do firm, które szukają wsparcia w procesie wdrażania konteneryzacji w swojej organizacji. Dysponujemy potężną wiedzą i praktycznym doświadczeniem jak efektywnie tworzyć kontenery, jak je dystrybuować, definiować bezpieczeństwo, zarządzać zasobami klastra Kubernetes oraz automatyzować pracę.

Na bieżąco rozwiązujemy problemy naszych klientów pomagając im tworzyć oraz zarządzać lokalnymi lub chmurowymi klastrami Kubernetes.

W eSourcing - w procesie produkcji oprogramowania - w sposób praktyczny wykorzystujemy konteneryzację (Docker/Kubernetes) w pełnym spektrum problemów produkcji oprogramowania: Continuous Integration, Continuous Testing - czy też szerzej - Continuous Delivery.

Dysponujemy również własnymi zasobami serwerowymi,
które możemy udostępnić w celu konteneryzacji pojedynczych aplikacji, czy też całych systemów złożonych z setek aplikacji i systemów.

Jak możemy pomóc Twojej organizacji w obszarze konteneryzacji?

Oferujemy:

  • analizę istniejących systemów i aplikacji pod kątem ich konteneryzacji
  • wykonanie konteneryzacji aplikacji i całych systemów w środowisku Docker
  • wykonanie orkiestracji - czyli budowanie zestawów skonteneryzowanych aplikacji, budowa wirtualnych sieci łączących te aplikacje w celu tworzenia pełnych systemów
  • planowanie i projektowanie środowisk mikrousługowych - opartych o mikrousługi Docker/Kubernetes lub naszą autorską platformę Atom
  • tworzenie, zarządzanie, utrzymanie klastrów Kubernetes - zarówno w naszej infrastrukturze, w infrastrukturze klienta, ale też w środowisku typu Google Kubernetes Engine
  • monitoring skonteneryzowanych środowisk
  • definiowanie bezpieczeństwa
  • pełny zakres doradztwa i szkoleń obejmujących technologie Kubernetes/Docker we wszystkich powyższych obszarach.

Wyszukaj.