SmartEscrow -
system do zarządzania online rachunkami escrow.

21.04.2020

SmartEscrow - system do zarządzania online rachunkami escrow

System SmartEscrow służy do zabezpieczania dowolnych transakcji na bazie rachunków escrow (zastrzeżonych) w trybie online – bez konieczności wychodzenia z domu czy biura.

SmartEscrow (jako część systemu bankowości internetowej) pozwala:

• w ramach danej transakcji (struktury) otworzyć dowolną liczbę rachunków zastrzeżonych

• elastycznie definiować indywidualne warunki transakcji (struktury) – typy i formy rozliczeń, wypłat z rachunku, dopłat, wymaganych dokumentów, etc.

• negocjować, edytować i akceptować warunki transakcji (struktury) na jednej platformie przezwszystkich jej uczestników

• ograniczyć lub zupełnie wyeliminować dokumenty w formie papierowej (umowy, formularze, dokumenty transakcyjne)

• na dostęp do pełnej historii transakcji (struktury) i jej etapów (uczestnicy, decyzje, daty, warunki)

• tworzyć szablony transakcji (struktur) do ponownego wykorzystania.System SmartEscrow dedykowany jest przede wszystkim dla:

• osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

• mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.


Dostęp do systemu jest możliwy z poziomu komputera, tabletu czy smartfona.

Wyszukaj.