AtomMassBilling.

31.05.2021

AtomMassBilling

System masowego wystawiania faktur za usługi bankowe oparty o platformę Atom.

3 października 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie opodatkowania usług związanych z cashprocessingiem i cashhandlingiem, czyli usług sortowania, liczenia, pakowania i transportu gotówki. 2 stycznia 202O r. Ministerstwo Finansów w ślad za wyrokiem TSUE stwierdził, że w przypadku transportu, sortowania czy przeliczania "pieniądz występuje w charakterze towaru, a usługi z nim związane nie mają charakteru usług finansowych i nie różnią się zasadniczo od analogicznych usług wykonywanych na innych towarach". Dlatego usługi te od 1 stycznia 2021 objęto 23-procentowym VAT-em. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej interpretacji organów skarbowych kwestionujących dotychczasowe praktyki stosowane przez banki w zakresie zwolnienia z VAT przy naliczaniu również innych opłat i prowizji.

Wobec rosnącej liczby interpretacji o konieczności dodania podatku VAT przy wyliczaniu opłat i prowizji dla coraz większego katalogu produktów, banki stanęły przed problemem jak szybko, sprawnie i automatycznie wystawiać masowo faktury za opłaty i prowizje dla swoich klientów będących przedsiębiorstwami.

Rozwiązanie tego problemu może być wdrożenie systemu AtomMassBilling ofertowanego przez eSourcing SA. System ten pozwala na pełną automatyzację procesu masowego wystawiania faktur dla klientów banku – począwszy od integracji i pozyskania danych o klientach i fakturach, przez generowanie i podpisywanie faktur, aż po ich automatyczną i wielokanałową dystrybucję do klientów. System AtomMassBilling funkcjonuje na naszej autorskiej platformie transakcyjno-rozliczeniowej Atom, która funkcjonuje w wielu polskich bankach.

Schemat działania systemu przedstawia poniższa grafika:

System zbudowany jest z poszczególnych modułów:

  • pulpit managerski (dashboard)
  • kartoteka klienta i faktur
  • moduł generowania faktur
  • moduł podpisywania faktur
  • moduł dystrybucji
  • moduły systemowe: integracji, administracji, raportowy.


System może zostać wdrożony w 2 modelach:

  • on premise - system AtomMassBilling wdrażany jest w infrastrukturze banku, w której integruje się z wybranymi systemami niezbędnymi do prawidłowego przetwarzania danych o fakturach i ich dystrybucji
  • outsourcingu - system AtomMassBilling może funkcjonować jako usługa chmurowa po stronie eSourcing.

    Zapraszamy do kontaktu, z chęcią szczegółowo przybliżymy system i jego funkcjonalności.

Wyszukaj.