eDeveloper.

19.04.2021

eDeveloper

Na rynku mieszkaniowym, w związku z nowelizacją tzw. ustawy deweloperskiej, szykują się kolejne zmiany. Projekt ma na celu zwiększenie ochrony osób kupujących nowe mieszkanie, w tym eliminację ryzyka utraty przez nabywców środków finansowych wpłaconych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Zakłada również powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego w razie upadłości dewelopera lub banku (dotychczas na wypadek upadłości banku środki były wypłacane nabywcy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) środki będą wypłacane ze wspomnianego funduszu.

Powstały Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki płacone przez deweloperów:

- w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc.
- w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2 proc.
- faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe
- składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Oczekiwane zmiany legislacyjne spowodują również konieczność dostosowania systemów informatycznych do obsługi czy to rachunków powierniczych czy funduszu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwanym zmianom prawnym oraz dbając o sprawną współpracę z naszymi klientami, podjęliśmy już kroki dostosowania naszego obecnego systemu eDeveloper do nowych wymagań.

  • W pierwszym etapie przygotujemy zmiany pozwalające na obsługę w banku Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (m.in. rozpoznawanie, rekoncyliacja, przekazywanie i raportowanie wpłat do DFG).
  • W drugim etapie uwzględnimy wszystkie pozostałe zmiany (m.in. obsługa lokali użytkowych (garaży) oraz lokali gotowych, obsługa wstrzymywania wypłat, rozszerzenie obsługi na cały cykl życia inwestycji).    /Źródło: www.gov.pl, Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym/

Wyszukaj.