Testy oprogramowania – bezdyskusyjna konieczność.

01.03.2022

Testy oprogramowania – bezdyskusyjna konieczność

Nowoczesne technologie mają niewątpliwie zdecydowany wpływ na dynamikę rozwoju biznesu w wielu branżach. Ich umiejętne wykorzystanie sprawia, że firmy zyskują przewagę konkurencyjną i budują coraz lepszą, bardziej stabilną pozycję na rynku. Rozwój każdej firmy to proces, a każdy proces ma wiele etapów. Pojawia się pytanie – jak sprawdzać czy korzystanie zasobów, w tym nowoczesnych technologii / inżynierii oprogramowania jest efektywne i na pewno zyskowne dla firmy? Odpowiedzią są testy – testy w szerokim zakresie i na każdym etapie procesu.

Dzisiejsza inżynieria oprogramowania na pierwszym miejscu stawia dbanie o jakość. Obecnie liczą się zarówno czas dostarczania nowych wersji oprogramowania, jak i jakość, która pozwoli rozwijać się biznesowi w odpowiednim tempie i zapobiegnie stratom z powodu błędnie działającego oprogramowania lub jego kluczowych funkcjonalności.

Każda strata poniesiona przez klienta dotyka bezpośrednio nas - dostawców oprogramowania, gdyż utracone środki nie są przeznaczane na dalszy rozwój systemu. To sprawia, że testy oprogramowania zaczęły odgrywać kluczową rolę w dzisiejszej inżynierii oprogramowania.

Zapewnienie jakości to kilka obszarów - zaczynając od testów manualnych, poprzez testy automatyczne, a kończąc na testach wydajności aplikacji. W czasach, kiedy większość naszego i życia, i biznesu przeniosła się do sieci i w zasadzie w każdej dziedzinie sprawy realizowane są on-line, wydajność aplikacji jest równie kluczowa co jej niezawodność.

Testy można podzielić na wiele różnych typów, w zależności od ich przeznaczenia, sposobu budowy aplikacji, czasu wykonywania testu czy sposobu wykonywania.

Testy w ujęciu ze względu na czas wytworzenia testowanych fragmentów aplikacji:

  • testy manualne w odniesieniu do nowo wytworzonej części systemu - obejmujące zarówno testy funkcjonalne, jak i niefunkcjonalne, integracyjne itd. w obszarze aktualnego sprintu/ewolucji/prototypu/iteracji
  • automatyczne testy regresji w odniesieniu do części systemu wytworzonych w poprzednich sprintach/ewolucjach/prototypach/iteracjach przetestowane w sposób manualny w poprzednich cyklach
  • testy wydajnościowe – pozwalają zweryfikować system w przypadku zwiększonego ruchu, dużo większej liczby użytkowników niż standardowo, jak również zbadać graniczne możliwości systemu.

Nazewnictwo testów determinuje ich konstrukcję i logikę. Test powinien być nade wszystko narzędziem pozwalającym na stworzenie, utrzymanie i wykorzystanie coraz lepszego jakościowo systemu.

Pomimo tego, że dzielimy testy ze względu na ich rodzaje, to całość procesu należy traktować spójnie, by zapewnić jego koordynację i realizację w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta. Proces testowy planujemy i przeprowadzamy w taki sposób, aby we wszystkich wspomnianych obszarach testy były względem siebie komplementarne.

W eSourcing doskonale rozumiemy, iż nasz biznes również opiera się na jakości, rzetelności i konkurencyjności świadczonych usług. To nie tylko dostarczanie oprogramowania dla naszych klientów. Służymy również swoim doświadczeniem i podpowiadamy jakie elementy należy wdrożyć i w jakiej kolejności. Wszystko w zależności od stanu aplikacji i bieżących potrzeb klienta. Wspólnie z naszymi klientami stawiamy na indywidualizm w podejściu biznesowym, jednocześnie oferując możliwości jak najlepszego wykorzystania naszych kompetencji do rozwoju biznesu.

Wyszukaj.