Platforma
Atom.

Platforma Atom

Platforma Atom jest autorskim rozwiązaniem eSourcing, stworzonym przez zespół analityków, inżynierów i programistów – absolwentów wydziałów technicznych najlepszych uczelni, działającym już w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach z różnych branż.

Budowa systemów i funkcjonalności na Platformie Atom zgodna jest z metodologią SOA – tworzymy zestawy samodzielnych komponentów (modułów), zorganizowanych w ten sposób, by dostarczyć usługi działające według określonych kryteriów zdefiniowanych przez działające w przedsiębiorstwie procesy biznesowe.

Jednakże tym, co najbardziej wyróżnia Platformę Atom jest możliwość budowy systemów i funkcjonalności zgodnie z filozofią atomową. W filozofii tej każdy z modułów systemowych składa się z wielu małych, pojedynczych programów („atomów”), odpowiedzialnych za wykonanie określonej czynności (wczytanie pliku, zmiana jego formatu, zapis do bazy danych itd.). Platforma Atom, jako system masowej przepustowości, pozwala na elastyczne łączenie ze sobą tych pojedynczych „atomów” w coraz większe zadania, a tych w jeszcze większe i bardziej skomplikowane ich grupy. Finalnie pozwala to na stworzenie schematów i reguł biznesowych, które odzwierciedlają zasady działania dowolnych produktów i procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo, a stanowiących o jego przewadze konkurencyjnej.

Co więcej, raz wdrożony „atom” może być wielokrotnie wykorzystywany i łączony przy budowie innych modułów funkcjonalnych, dzięki czemu możliwe jest znaczne skrócenie czasu implementacji (brak konieczności ponownego programowania i przeprowadzania skomplikowanych testów regresywnych).„Atomy” realizują nieskomplikowane, atomowe operacje. W efekcie są one stosunkowo łatwe do programowania i parametryzowania oraz prostsze w testowaniu.

Co wyróżnia Platformę Atom?

Korzyści z wdrożenia Platformy Atom

Niskie koszty.

Modułowa budowa systemów na Platformie Atom umożliwia wdrażanie wyłącznie tych funkcjonalności, na które aktualnie jest zapotrzebowanie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może znacząco ograniczyć swoje koszty (niższe koszty implementacji, obsługi serwisowej, niezbędnych licencji) przy zachowaniu możliwości dalszego, sukcesywnego rozwoju w wybranym, dogodnym dla niego momencie (zgodnym ze strategią, planami budżetowymi, etc.).

Zadaniowość.

Nasze moduły funkcjonalne wdrażane na Platformie Atom działają na podstawie zdefiniowanych i parametryzowanych przez przedsiębiorstwo reguł (zadań). Elastyczne łączenie ze sobą pojedynczych zadań w większe grupy, a tych w jeszcze większe moduły, pozwala finalnie na stworzenie skomplikowanych reguł (Schematów Biznesowych), które odzwierciedlają w systemie zasady działania dowolnych produktów i procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo i stanowiących o jego przewadze konkurencyjnej.

Integracja.

Przy budowie większych systemów możemy wykorzystać zarówno stworzone przez nas moduły, jak i istniejące już aplikacje i systemy działające w przedsiębiorstwie, co w znacznym stopniu eliminuje redundancję i wpływa na ograniczenie kosztów administracji, utrzymania oraz zakupu nowych elementów systemu.

Uniwersalność.

Przez ponad 10 lat pracy nad Platformą Atom rozwinęliśmy kilkadziesiąt modułów funkcjonalnych, które mogą działać samodzielnie lub też stanowić element bardziej skomplikowanych, uniwersalnych systemów informatycznych.

Zastosowania Platformy Atom

Platforma Atom często funkcjonuje w roli rozwiązania klasy EDB (Enterprise Data Bus), jako uniwersalny translator międzysystemowy. Dlatego jedną z podstawowych miar sukcesu była dla nas możliwość łatwego interfejsowania się z dowolną ilością heterogenicznych źródeł danych, poprzez dowolne kanały komunikacji.

Platforma Atom była od początku budowana z myślą o jak najłatwiejszym i najprostszym interfejsowaniu się z wieloma systemami, z których pobiera i do których wysyła dane wszystkimi znanymi kanałami we wszystkich znanych formatach. Dane mogą być kompresowane, szyfrowane.

Direct Debit.

System ten na podstawie uprzednio zarejestrowanych plików generuje elektroniczne „Zapytanie o zgodę”, które trafia do banku płatnika. Na podstawie zarejestrowanej odpowiedzi generuje on informację zwrotną dla klienta banku w postaci elektronicznego raportu, który wierzyciel importuje do swojego systemu. Od tego momentu możliwa jest realizacja kolejnych faktur danego płatnika w drodze Polecenia Zapłaty.

Mass Collect.

Usługa skierowana do banków obsługujących klientów korporacyjnych, która polega na automatycznej identyfikacji wpłat na rachunek bankowy oraz dostarczaniu klientom banku elektronicznych wyciągów i raportów o wpływach, zgodnie z ich indywidualnymi wymaganiami. Pozwala efektywnie zarządzać procesem odbioru i rejestracji należności. System generuje specyfikowane raporty w natywnych formatach systemów finansowo-księgowych klienta.

Cash pooling.

System do obsługi Cash Poolingu umożliwia bankom świadczenie na rzecz swoich klientów usługi finansowej, polegającej na bilansowaniu sald rachunków spółek należących do tego samego holdingu. Usługa ta polega na koncentracji środków firm na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu tą kwotą. Chwilowe nadwyżki finansowe wybranych podmiotów rekompensują niedobory pozostałych. Z punktu widzenia holdingu oznacza to obniżenie kosztów odsetkowych ponoszonych przez uczestników posiadających na rachunku salda ujemne poprzez kredytowanie ze środków tych podmiotów grupy, którzy posiadają salda dodatnie.

Matching.

System znajduje zastosowanie dla tych klientów banku, którzy szukają możliwości usprawnienia i automatyzacji bieżącego procesu uzgadniania swoich należności poprzez eliminację do minimum płatności wątpliwych, tj. tych wpłat, które zawierają błędne, bądź też niekompletne dane i nie mogą być uzgodnione przez klienta banku w sposób automatyczny. System dokonuje identyfikacji oraz korekty wpłat wątpliwych. Proces ten odbywa się na zasadzie porównania danych z wpływów faktycznych, zaksięgowanych na rachunku klienta z bazą płatności oczekiwanych (faktur) otrzymywaną cyklicznie od tego klienta.

System raportujący.

System przygotowuje i udostępnia klientowi zestaw raportów w wybranym przez klienta formacie lub w formacie ustalonym jako standardowy. System może dostarczać np. raporty treasury (Daily Cash Reports), jak również zasilać systemy FK klienta danymi w ustalonym formacie. Na Platformie Atom budować można dowolnie skomplikowane i niezwykle szybkie raporty, które mogą być wysłane klientowi lub udostępnione w formie serwisów.
Możliwe jest również przygotowanie szeregu innych raportów dla działów finansowych klienta, ponieważ możliwości kumulacji, agregacji i walidacji danych są niemal nieograniczone.

Przetwarzanie transakcji on-line.

Klasycznym zastosowaniem Platformy Atom jest masowe przetwarzanie transakcji on-line, pojawiających się w dużych ilościach i wymagających przetwarzania w krótkim czasie. Przykładem są np. transakcje autoryzacji karty płatniczej – wymagające przeprowadzenia procesu potwierdzenia lub odmowy autoryzacji, transakcje sprzedaży rejestrowane bezpośrednio w POS (point-of-sale). W tego typu transakcjach kluczowy jest czas realizacji. Nie chodzi tu oczywiście tylko o proste zarejestrowanie transakcji w bazie danych, ale nade wszystko o przeprowadzenie całego procesu – w tym przeprowadzenie odpowiednich wyliczeń, stworzenie agregacji, komunikację z innymi systemami itd.

Wyszukaj.