Finanse.

Specjalizujemy się w produkcji
oraz outsourcingu autorskich systemów IT
wspierających sektor bankowy.

Sprawdź nasze rozwiązania

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wprowadza całkowicie nową formę faktury - fakturę ustrukturyzowaną. Jego wdrożenie w Polsce nie zmienia wymogów ustawowych co do zawartości faktury, ale całkowicie zmienia sposób jej tworzenia, przechowywania i udostępniania.
W chwili obecnej trwa okres przejściowy w którym faktury ustrukturyzowane działają równolegle z fakturami “papierowymi” i fakturami przesyłanymi w formie elektronicznej np. jako dokumenty PDF.

Wyzwania

System KSeF zapewne stanie się obligatoryjny, a przed przedsiębiorstwami pojawi się wiele trudnych do podjęcia decyzji:

 • czy i jak zmieniać swoje systemy dziedzinowe tak, by mogły poprawnie współpracować z KSeF, w szczególności, by mogły we właściwy sposób pobierać dane z faktur, ale też je wystawiać?
 • jak zapewnić działanie systemów dziedzinowych w okresie przejściowym?
 • jak ograniczyć koszty zmiany każdego systemu dziedzinowego w przypadku zmiany specyfikacji KSeF?

Z każdą z tych decyzji wiążą się nie tylko koszty, ale też ryzyka techniczne, a co za tym idzie ryzyka związane z poprawnością wystawiania faktur (po wdrożeniu KSeF za moment wystawienia faktury uznawany będzie moment jej rejestracji w KSeF, faktura, która nie zostanie w nim poprawnie zarejestrowana nie będzie uznawana za fakturę ze wszystkimi tego prawnymi, a w szczególności podatkowymi konsekwencjami).

Rozwiązanie

Hub KSeF jest systemem integracyjnym przeznaczonym do obsługi faktur, idealnie wpisującym się w potrzeby rynku i wciąż zmieniające się wymogi ustawodawcy.

Hub KSeF pozwala na:

 • przetwarzanie praktycznie nielimitowanej liczby faktur korekt
 • scentralizowane zarządzanie całą infrastrukturą
 • scentralizowany monitoring całego rozwiązania tak, by kontrolować poprawność jego działania - co jest szczególnie istotne ze względu na konsekwencje prawne wystawienia/niewystawienia faktury
 • płynne skalowanie wydajności - bez zmiany logiki systemu
 • skomunikowanie się praktycznie z dowolnym systemem dziedzinowym i to praktycznie w nielimitowany sposób: za pomocą plików dowolnego formatu, za pomocą odwołań do usług REST/SOAP, za pomocą bezpośrednich odwołań do bazy danych, czy też wręcz za pomocą interfejsu użytkownika (mechanizmy Robotic Process Automation)
 • komunikowanie się - w ramach jednej instalacji - z dowolną liczbą systemów dziedzinowych
 • przetwarzanie może odbywać się zarówno on-line (w czasie rzeczywistym) jak i off-line (w trybie wsadowym).

Z technicznego punktu widzenia oparty jest o rozwijaną przez nas od ponad 20 lat wysokowydajną platformę PTR Atom 4.0.

Platforma Atom

Dodatkowe informacje

Hub KSeF z jednej strony podłączony jest bezpośrednio do systemu KSeF dając dostęp do jego funkcjonalności zarówno w trybie interaktywnym, jak i w trybie wsadowym. Hub KSeF w pełni obsługuje wszystkie przewidziane specyfikacją sposoby komunikacji, szyfrowania danych, potwierdzania, sprawdzania statusów itd.

Z drugiej strony “Hub KSeF” za pomocą tzw. konwerterów podpięty jest do systemów dziedzinowych w taki sposób, że sam KSeF jest dla nich niewidoczny i “ukryty” pod funkcjonalnością Huba.

Dysponujemy też możliwością integracji systemów za pomocą rozwiązań klasy Robotic Process Automation.

Hub KSeF wyposażony jest we własną bazę danych.

Okres przejściowy / faktury zagraniczne poza KSeF

Hub KSeF jest również w pełni zintegrowany z systemem Invoice Recognition. System ten pozwala na automatyczne rozpoznawanie struktur danych w fakturach dostępnych jako pliki PDF czy wręcz jako pliki graficzne (np. skany faktur w formie plików tiff).

System jest w stanie poprawnie zidentyfikować odpowiednie pola na takich fakturach (np. dane wystawcy, odbiorcy, daty, pozycje na fakturze, “krzyżówka VAT” itd.).

Architektura HUB KSef została zaprojektowana w taki sposób, by można było ją elastycznie i przy minimalnym nakładzie kosztów rozwijać w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów i adekwatnie do zmieniających się wymogów ustawodawcy.

Od ponad 10 lat tworzymy innowacyjne rozwiązania informatyczne w zakresie obsługi i przetwarzania płatności. Na bazie doświadczenia zdobytego podczas kilkudziesięciu projektów i wdrożeń w obszarze płatności, powstał kompleksowy system Atom Payment Hub. Atom Payment Hub to modułowa platforma transakcyjna pozwalająca na pełną automatyzację (konsolidację, weryfikację, routing i księgowanie) procesu przetwarzania i zarządzania płatnościami w banku (obsługiwane kanały to m.in. ELIXIR, SWIFT, SEPA, Sorbnet, VISA, Express ELIXIR, BlueCash, PayU Express, systemy wewnętrzne banku). 

chcesz wiedzieć więcej?

Payment Hub

Konsola do monitorowania i zarządzania wszystkimi transakcjami przetwarzanymi w banku: przychodzącymi i wychodzącymi oraz przetwarzanymi wewnątrz systemów bankowych. Obsługiwane kanały: ELIXIR, SWIFT, SEPA, Sorbnet, VISA.

Płatności ekspresowe

Moduł umożliwiający szybkie podłączenie, a następnie na kompleksową obsługę płatności natychmiastowych z systemów Express Elixir, BlueCash i PayU Express, a także pełną integrację z rynkowymi rozwiązaniami klasy PayByLink (e-Przelew) oraz systemem płatności mobilnych Blik.

Bankowość transakcyjna

Moduł odpowiedzialny za funkcjonalności związane z obsługą i zarządzaniem płatnościami i rozliczeniami takimi jak: masowe płatności przychodzące i wychodzące, polecenie zapłaty, cash pooling, matching, obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych i rachunków escrow, cash flow forecasting.

Opłaty i prowizje

Moduł służący elastycznemu definiowaniu i naliczaniu opłat i prowizji bankowych, pozwala na elastyczne definiowanie dowolnych modeli i polityk cenowych, a także kalkulacje opłat i prowizji, jak również ich księgowanie.

Wdrożenie platformy Atom Payment Hub lub jej modułów pozwala naszym klientom kompleksowo zarządzać wszystkimi procesami związanymi z przetwarzaniem płatności w banku. Modułowa budowa umożliwia elastyczne podejście do rozbudowy funkcjonalnej systemu- rozwiązanie rośnie wraz z rozwojem biznesu klientów, a oparcie całości rozwiązania na sprawdzonej w wielu wdrożeniach Platformie Atom daje nieograniczone możliwości w zakresie skalowalności i wydajności rozwiązania.

Platforma Atom

Cechy rozwiązania

 • kompleksowość
 • modułowa budowa
 • bezpieczeństwo
 • skalowalność
 • łatwość rozbudowy i integracji
 • oparcie o sprawdzoną bazę - Platformę Atom
 • możliwość wdrożenia w modelu licencyjnym i outsourcingu
dowiedz się więcej - outsourcing

Płatności masowe i polecenie zapłaty
Kompleksowa obsługa płatności masowych przychodzących i wychodzących w oparciu o mechanizm rachunków wirtualnych (weryfikacja, walidacja, routing do kanałów wewnętrznych i zewnętrznych, księgowanie, zaawansowane raportowanie) oraz obsługę transakcji poleceń zapłaty (łącznie z integracją z systemem Ognivo w zakresie dystrybucji zgód).


Matching faktur i należności 
System inteligentnego porównywania i zestawiania płatności przychodzących z płatnościami oczekiwanymi w bankach i innych instytucjach finansowych. Pozwalają na obsługę faktur zbiorczych, faktur częściowych, korekt, dopłat oraz generowanie analitycznych zestawień do systemów F-K i systemów billingowych.

Cash Pooling (LMS)
Dedykowane narzędzie do obsługi procesów zarządzania płynnością klientów banku umożliwiające tworzenie i parametryzację dowolnych, wielopoziomowych struktur odsetkowych i płynnościowych. Rozwiązanie obejmuje obsługę cash poolingu wirtualnego, rzeczywistego, automatyczne inwestowanie środków, jak również automatyzację przelewów i rozliczeń między członkami grupy.

Platforma b2b
Platforma wymiany danych pomiędzy systemem bankowym a systemami klientów korporacyjnych banku umożliwiająca dwukierunkową, bezpieczną łączność między stronami. Dzięki oparciu systemu na platformie Atom, możliwe jest łączenie się z dowolnymi systemami klienta banku, a łącze może mieć charakter stały lub też zestawiany w razie potrzeby.

eDeveloper
Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji obsługi mieszkaniowych rachunków powierniczych. System przeznaczony jest do obsługi firm deweloperskich  w zakresie wpłat nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w oparciu o mechanizm indywidualnych rachunków wirtualnych. Elastyczna architektura rozwiązania umożliwia rozbudowę funkcjonalności o inne rodzaje rachunków escrow.


eReporting 
System umożliwiający klientom banku intuicyjne i proste tworzenie dowolnych szablonów raportów oraz zestawień Począwszy od plików płaskich, przez XML i MTXXX aż po formaty wizualne typu PDF. System posiada możliwość zebrania w jednym miejscu zgodnych ze sobą danych pochodzących z rozproszonych źródeł i zapewnia bezproblemowe procesowanie olbrzymich ilości danych, tam gdzie klasyczne narzędzia raportowania już się nie sprawdzają.

Raiffeisen Polbank

Wykorzystanie platfromy informatycznej do obsługi produktów transakcyjno - rozliczeniowych w modelu outsourcingowym. W oparciu o Platformę Atom realizowana jest obsługa przetwarzania masowych płatności przychodzących i wychodzących, masowych poleceń zapłaty, uzgadniania faktur i należności z płatnościami oczekiwanymi.

BGŻ BNP Paribas

Bank wykorzystuje system Atom Payments Hub oparty o Platformę Atom. System obsługuje wszystkie kanały płatności natychmiastowych oferowanych przez Bank (tj. Express Elixir, PayU Express), ale jest z powodzeniem rozbudowywany o kolejne kanały, takie jak m.in. PayByLink oraz PayByNet. Dodatkowo w ramach rozwiązania udostępniane są dodatkowe usługi, takie jak np. PIT-WZ.

Societe Generale

Wdrożenie i rozwój webserwisowej platformy wymiany danych B2B umożliwiającej wymianę informacji między systemem bankowości elektronicznej a systemami finansowo - księgowymi klientów Banku. Wymiana danych możliwa jest w zakresie zlecania przelewów, pobierania statusów transakcji oraz pobierania wyciągów bankowych w formacie dopasowanym do systemu klienta Banku.

GPW

eSourcing przygotował i wdrożył oprogramowanie na wewnętrzne potrzeby Giełdy dotyczące komunikacji systemów wewnętrznych z systemami transakcyjnymi GPW. Całość bazuje na Platformie Atom. Wdrożone rozwiązanie umożliwia procesowanie kilku tysięcy transakcji na sekundę. W chwili obecnej w oparciu o wdrożone rozwiązanie procesowanych jest około 6 milionów transakcji dziennie.

Chcesz poznać całą ofertę eSourcing?

zadzwoń teraz, umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości

skontaktuj się z nami

System faktoringowy eSourcing to kompleksowe, elastyczne i wydajne rozwiązanie zarówno dla faktora, jak i faktoranta. Pozwala ono na automatyzację procesu obsługi wszystkich dostępnych na rynku produktów faktoringowych, a w rezultacie na zmniejszenie kosztów operacyjnych po stronie faktora oraz maksymalne uproszczenie i użyteczność dla faktorantów.

System faktoringowy eSourcing składa się z dwóch podstawowych, zinterfejsowanych ze sobą aplikacji:

 • eTrade - przeglądarkowego serwisu front-end dedykowanego faktorantom
 • Trade - platformy transakcyjno-rozliczeniowej zapewniającej pełną obsługę procesów faktoringowych po stronie faktora.

Te dwie osobne aplikacje tworzą jedno kompleksowe rozwiązanie faktoringowe, jednakże mogą być elastycznie wdrażane osobno i niezależnie. Dzięki modułowej budowie, system faktoringowy jest bardzo elastycznym rozwiązaniem, w którym można odwzorować w zasadzie dowolne procesy biznesowe i operacyjne realizowane przez faktora i jego faktorantów. Podczas wspólnej analizy nasz dedykowany zespół IT wraz z klientem identyfikuje i opracowuje wszystkie kluczowe aspekty funkcjonowania systemu, tak aby wdrożone rozwiązanie w 100% odpowiadało potrzebom faktora i faktorantów.

Aplikacja eTrade 

Wersja dla faktoranta, tzw. eTrade, niemal sama przeprowadza użytkownika przez proces zgłaszania wierzytelności do objęcia finansowaniem i stosuje nieinwazyjne powiadomienia. Statystyki i raporty oraz listy wierzytelności z sortowaniem i filtrowaniem po kwotach, datach czy kontrahencie pomagają klientom w szybkim zorientowaniu się w płynności finansowej firmy oraz wyciąganiu  wniosków ze współpracy z kontrahentami. W połączeniu z powiadomieniami e-mail, zmianą limitów i terminów dla grup kontrahentów są też przydatne dla utrzymania płynności finansowej, podobnie opcja windykacji zgłoszonych należności. Poza ww. elementami panelu CRM możemy niemal dowolnie rozbudowywać system eTrade.

Aplikacja mobilna

Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej faktoranci mają łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji o aktualnym statusie swoich rozliczeń faktoringowych. Bardzo użyteczną nowością, zwłaszcza dla mniejszych faktorantów, jest możliwość robienia zdjęć fakturom, które następnie są automatycznie rozpoznawane, digitalizowane (OCR) i przedstawiane do wykupu.


Matching

W ramach matchingu dopasowywane są przelewy do poszczególnych wierzytelności celem spłat opłat za usługi faktoringowe i konkretnych wierzytelności wraz z podziałem kwot na faktury. System rozpoznaje przelewy automatycznie m.in. przez wielkości kwot i tytuły przelewów. Matching znacznie zmniejsza czas obsługi faktoringu przez brak przypisywania ręcznie spłat.

Aplikacja Trade

Platforma dla faktora, umożliwiająca pełną kontrolę nad finansowaniem wierzytelności faktorantów, począwszy od akceptacji umów z zabezpieczeniem potwierdzenia przez drugiego użytkownika, przez weryfikację wierzytelności do finansowania na monitorowaniu spłat z ich automatycznym rozliczaniem przez system bądź blokowaniem finansowania po przekroczeniu ustalonych limitów kończąc. Rozbudowany system raportowy i moduł nadzoru szefów działów wzmacnia kontrolę. Bezpieczeństwo gwarantuje bezawaryjność i support IT.Workflow sprzedażowy

Opracowany przez eSourcing system frontowy wspomaga faktorów w procesie sprzedaży produktów faktoringowych. Wykorzystując dedykowaną stronę WWW przeprowadza on klientów zainteresowanych produktami faktoringowymi przez cały proces – począwszy od wygenerowania leadów sprzedażowych, przez przygotowanie i dystrybucję oferty, wnioski, analizę i decyzję kredytową, po przygotowanie i podpisanie umowy faktoringowej, a następnie onboarding klienta.


Raporty

System oferuje możliwość generowania gotowych raportów ze sprzedaży dla celów wewnętrznych, zarządczych oraz spełniających wymogi formalne dla księgowości. Dzięki ich elastycznej konfiguracji znacznie ułatwiają prace operatorom faktora.

Cechy systemu

 • automatyzacja
 • użyteczność
 • kompleksowość
 • elastyczność
 • modułowa budowa
 • bezpieczeństwo IT
 • skalowalność
 • łatwość rozbudowy i integracji
 • gotowe integracje z systemami księgowości


Obsługiwane rodzaje faktoringu

 • faktoring pełny/ bez regresu
 • faktoring niepełny / z regresem
 • faktoring odwrotny
 • faktoring ubezpieczony


dowiedz się więcej

Nasz system to innowacyjny pakiet oprogramowania przeznaczony dla banków zarówno globalnych, jak i krajowych, mający za zadanie wspomóc proces obsługi instrumentów finansowania handlu oraz poprawić produktywność operacyjną w trade finance poprzez kompleksowe, elastyczne i wydajne zarządzanie.

System składa się z dwóch połączonych ze sobą aplikacji:

 • eTrade Solution – serwis front-end dedykowany klientom
 • Trade Solution – platforma transakcyjno-rozliczeniowa zapewniająca bankom pełną obsługę procesów trade finance.

Obie aplikacje tworzą kompleksowe rozwiązanie i mogą być elastycznie wdrażane w zależności od środowiska danego banku czy klienta. Dzięki zastosowanej konteneryzacji, można dowolnie kształtować ich finalny zakres funkcjonalny. Podczas wspólnej analizy potrzeb, nasz dedykowany zespół IT razem z przedstawicielami banku identyfikuje i wdraża wszystkie niezbędne w danej organizacji funkcjonalności.

Aplikacja e-Trade Solution

 • nowoczesny wygląd zorientowany na doznania użytkownika (UX) pozwala optymalizować czas pracy
 • przyjazny proces składania dynamicznych zleceń oraz baza gotowych szablonów do wyboru
 • możliwości generowania projektów jeszcze przed złożeniem zlecenia w banku
 • wygodne powiadomienia, podpowiedzi , statystyki, raporty oraz listy czynnych i archiwalnych transakcji
 • podgląd dostępnych sublimitów umów ramowych
 • możliwość elastycznego kształtowania systemu e-Trade Solution

Aplikacja Trade Solution

 • optymalizacja obsługi całego cyklu życia transakcji od jej otwarcia do pełnego rozliczenia i zamknięcia
 • elastyczny dobór modułów do obsługi konkretnych produktów (inkasa dokumentowe, inkasa finansowe, akredytywy dokumentowe, akredytywy stand-by, gwarancje)
 • oszczędność czasu obsługi operacyjnej przekładająca się na redukcję kosztów pracy po stronie banku
 • automatyzacja procesów compliance oraz mapowania danych transakcji zapewniające bezpieczeństwo transakcji
 • predefiniowanie treści pism i komunikatów oraz intuicyjne zarządzanie workflow skracające czas obsługi
 • pełna parametryzacja ról użytkowników z podziałem na zespoły i widoki workflow
 • moduł raportowy wraz z SLA
 • automatyzacja generowania oraz rozliczania prowizji bez angażowania operatora po stronie banku
 • dostosowanie aplikacji do wymogów SWIFT (wprowadzane dane będą miały ograniczenia zgodne z danym typem komunikatu SWIFT)
 • możliwe interface’y z innymi aplikacjami oraz system centralnym banku
 • bieżąca weryfikacja dostępności limitu danego klienta, umowy, produktu, kwoty, waluty etc. uniemożliwiająca podpisanie transakcji bez zgodności w/w parametrów
 • automatyzacja powiadomień do klientów oraz do innych jednostek banku (w formie widocznej dla operatora jak np. noty debetowe dla klientów oraz w tle jak np. zgłoszenia walutowe)
 • możliwość wystawienia API do systemów klientów w przypadku dużych korporacji nie korzystających ze standardowych zleceń banku
 • duża dowolność w kształtowaniu systemu Trade Solution

Aplikacja mobilna

 • dedykowana aplikacja mobilna dla klientów z wygodnym i szybkim dostępem do składania oraz podpisywania zleceń
 • akceptacja projektów z możliwością podglądu ich treści
 • możliwość zdalnego podglądu statusu transakcji oraz wysyłania wiadomości do banku
 • wygodne powiadomienia o konieczności podjęcia czynności
 • prosty dostęp do historii transakcji


  Compliance

  Automatyzacja procesów i ograniczenie ryzyka poprzez:
 • możliwość weryfikacji danych już na etapie wprowadzania w eTrade Solution
 • mapowanie danych transakcyjnych z systemami wewnątrzbankowymi AML/CTF/KYC/sanctions
 • możliwość rozbudowy interface’ów z innymi listami zastrzeżonymi (np. listy podwyższonego ryzyka reputacyjnego banku, dual-use goods etc.)
 • blokowanie transakcji do czasu zielonego światła z compliance
 • inteligentny OCR do odczytu danych z plików PDF (dokumenty prezentowane w ramach inkas, akredytyw, załączane do zleceń kontrakty etc.).

Analiza dokumentów

Automatyzacja procesów operacyjnych:

 • inteligentny OCR sczytujący automatycznie większość danych transakcyjnych z zeskanowanych dokumentów (zlecenia papierowe, dokumenty handlowe, wzory gwarancji papierowych etc.)
 • mapowanie i weryfikacja danych z systemami compliance lub listami obostrzeń
 • uczenie maszynowe i analiza dokumentów pod kątem zgodności z warunkami akredytywy/UCP/ISBP/innymi listami obostrzeń zdefiniowanymi per dany klient
 • automatyczna ocena danych na zaprezentowanych dokumentach
 • listowanie wątpliwych elementów i wygodne przedstawianie operatorowi do podjęcia decyzji
 • podpowiedzi dla użytkowników wskazujące, które elementy nie są możliwe do automatycznej weryfikacji i wymagają ingerencji pracownika banku.

Cechy systemu

 • automatyzacja
 • skrócenie czasu obsługi
 • zgodność z compliance
 • mapowanie danych
 • użyteczność
 • kompleksowość
 • elastyczność
 • modułowa budowa
 • skalowalność
 • łatwość rozbudowy i integracji

Obsługiwane instrumenty finansowania handlu

 • inkaso finansowe importowe/eksportowe
 • inkaso dokumentowe importowe/eksportowe
 • akredytywa dokumentowa importowa/eksportowa
 • dyskonto z akredytywy importowej/eksportowej
 • potwierdzenie akredytywy eksportowej
 • nieodwołalne zobowiązanie rembursowe (IRU)
 • przeniesienie akredytywy eksportowej
 • akredytywa stand-by własna/obca
 • gwarancja własna/obca

Zgodnie z najnowszymi raportami firm i instytutów badawczych, w tym raportu Deloitte "Tech Trends 2018. The symphonic enterprise" robotyzacja i automatyzacja oraz wykorzystanie API to kluczowe trendy dla biznesu na najbliższe lata. Będąc aktywnym uczestnikiem i jednym z leaderów rynków IT dla bankowości, eSourcing od lat oferuje kompleksowe usługi z zakresu automatyzacji procesów biznesowych. Pomagamy naszym klientom na wszystkich etapach od identyfikacji procesów mających podlegać automatyzacji, przez przygotowanie środowiska, po wdrożenie zaplanowanych rozwiązań.

dowiedz się więcej

Proces automatyzacji traktujemy kompleksowo. Pomagamy instytucjom finansowym zarówno we wdrożeniu robotów, jak również w automatyzacji tych obszarów, w których robotyzacja to za mało. Efekt synergii uzyskujemy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, sprawdzonej platformy do automatyzacji- Atom oraz szerokiej wiedzy i doświadczeniu jako wdrożeniowcy i software house.

Platforma Atom

W projektach wykorzystujemy

 • Technologię OCR do zdigitalizowania i przygotowania danych wsadowych do automatyzacji procesów
  RPA (Robotic Process Automation) do robotyzacji powtarzalnych procesów biznesowych. Opieramy się na robotach UiPath,  Kofax Kapov, Blue Prism, Nice, Automation Anywhere
 • Platformę Atom do przygotowania środowiska pod automatyzację oraz do
  automatyzacji złożonych procesów back office, jak również procesów masowych
 • System BPM do sprawnego zarządzania i rozplanowania procesów

Korzyści

 • wyższa efektywność biznesowa
 • lepsze wykorzystanie potencjału i zasobów firmy
 • skrócenie czasu obsługi procesów
 • wyższe ROI
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • lepsza kontrola procesów
 • eliminacja błędów
 • prosta skalowalność

Procesy.

Ludzie.

Infrastruktura.

Informacja, zwłaszcza ta wiarygodna, precyzyjna, przeanalizowana i dostępna „tu i teraz” jest dzisiaj nie tylko ekonomicznym czynnikiem produkcji, lecz także wartością kreującą biznes – zwłaszcza w bankowości. Ze względu na objętość danych przetwarzanych przez banki, ich zmienność oraz różnorodność, do ich analizy potrzebne są wyspecjalizowane narzędzia. Systemy firmy eSourcing pozwalają na błyskawiczną analizę i precyzyjną interpretację gromadzonych danych, dotyczących klientów oraz ich zchowań. Dane te pochodzić mogą z wewnętrznych systemów banku (dane transakcyjne, korespondencja, dokumentacja), a także z systemów zewnętrznych (wywiadownie gospodarcze, sieci społecznościowe). Za prawidłową ich analizę odpowiadają dedykowane algorytmy działające zarówno w ujęciu klasycznym (deterministycznym), jak i w nowoczesnym podejściu wykorzystującym mechanizmy sztucznej inteligencji (np. sieci neuronowe). Natychmiastową dostępność do danych gwarantują specjalistyczne systemy bazodanowe oparte o modele pamięciowe, których wydajność pozwala na analizowanie nawet setek tysięcy transakcji na sekundę.

Kreowanie nowego biznesu

 • Pozycjonowanie klientów pod względem ich wrażliwości, możliwości i zainteresowania poszczególnymi produktami bankowymi
 • Tworzenie indywidualnych, dedykowanych ofert ważnych „tu i teraz”
 • Automatyczne dobieranie parametrów produktowych, które w największym stopniu odpowiadać będą klientom
 • Automatyczne odsiewanie leadów, które nie przyniosą bankowi spodziewanych rezultatów biznesowych

Utrzymanie bieżącego biznesu

 • Budowa lojalności klienta poprzez oferowanie mu wyłącznie produktów i usług, które są mu potrzebne i które jest w stanie docenić
 • Analiza symptomów wskazujących na wycofywanie się klientów ze współpracy z bankiem

Analizy kredytowe i bezpieczeństwo

 • Analiza zachowań wskazująca na działania niezgodne z prawem, pranie brudnych pieniędzy
 • Analizy zarówno na etapie udzielania kredytu (analiza twardych danych udostępnionych przez klienta wraz z posiłkowaniem się danymi pochodzącymi z portali społecznościowych), jak i analizy istniejącego portfela kredytowego (pozwalające na wykrycie anomalii i szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia brakiem spłaty zobowiązań)
dowiedz się więcej

Masz pytania?

Napisz do nas: info@esourcing.pl

Idea procesu

Dokumenty papierowe nadal są elementem większości procesów biznesowych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi rozpoznawania pisma i obrazu, pomagamy naszym klientom digitalizować dane z papierowych nośników i wykorzystywać je do automatyzacji i usprawnienia procesów oraz działań operacyjnych. Rozwiązania Smart OCR wspomagają pracę zarówno w obszarze back- office, jak również procesy front-end takie jak np. obsługa fotopłatności. Do projektów OCR podchodzimy kompleksowo z uwzględnieniem tworzenia dedykowanych szablonów, stacji weryfikacji, workflow czy archiwum dokumentów.

Wykorzystywana technologia

Wdrożenia z zakresu OCR realizujemy na platformie ABBYY FlexiCapture, która umożliwia nam wykorzystanie raz postawionego systemu do przetwarzania kolejnych typów dokumentów minimalizując tym samym koszty licencji, administracji, szkoleń użytkowników i wdrożenia systemu. ABBYY FlexiCapture jest uniwersalnym narzędziem służącym do przetwarzania dowolnych typów dokumentów bazującym na automatycznym odnajdywaniu wymaganych danych (flexilayout) na dokumentach nieustrukturyzowanych oraz technologii odczytu znaków OCR/ICR.

Smart OCR do gotowe moduły przetwarzające:

 • Faktury 
 • Sprawozdania finansowe
 • Rachunki utilities
 • Dokumenty windykacyjne
 • Dokumenty ubezpieczenia szkody


 • Dokumenty ID
 • Polecenie zapłaty
 • Formularze bankowe

Nowość!

Wprowadziliśmy do oferty rozwiązania Real Time Recognition umożliwiające odczytywanie danych w trybie on-line.

chcesz wiedzieć więcej?

Wybrani klienci korzystający z rozwiązań Smart OCR

 • PKO BP- OCR wykorzystany w procesie optymalizacji przetwarzania poleceń zapłaty- pismo ręczne.
 • Alior Bank- przetwarzanie dokumentów zajęć egzekucyjnych, druki płatności.
 • Nest Bank- OCR danych ze zdjęć faktur wykonanych telefonem komórkowym (fotopłatności).
 • BGŻ BNP PARIBAS- przetwarzanie dokumentów sprawozdań finansowych (F01, bilans, rachunek zysków i strat), poleceń zapłaty, faktur.
 • Deutsche Bank- wykorzystanie OCR w procesie optymalizacji obsługi zajęć egzekucyjnych.
 • GE Money Bank- przetwarzanie formularzy bankowych w procesie kredytowym.

W 2018 roku wejdzie w życie nowa dyrektywa Unii Europejskiej- PSD2- regulująca wspólnotowy rynek płatności. W ślad za zmianami technologicznymi, rosnącą popularnością usług online oraz zmianą zachowań konsumentów konieczne stało się wprowadzenie regulacji mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów, poprawy wygody i bezpieczeństwa korzystania z usług płatniczych, obniżenia ich kosztów oraz promocji innowacji na rynku finansowym. Wraz z nowymi regulacjami spodziewany jest szereg zmian i wymagań, które można podzielić na 2 grupy:

 • obligatoryjne, pasywne w kontekście instytucji ich dokonujących, konieczne do wprowadzenia z dosyć szczegółowo zdefiniowaną formą i zakresem
 • aktywne, mające służyć pozyskaniu nowych klientów lub zwiększeniu zadowolenia obecnych.

eSourcing oferuje pakiet produktów pozwalających instytucjom finansowym zarówno przygotować się do zmieniającego się otoczenia prawno-biznesowego, jak i wykorzystać wejście w życie PSD2 do zbudowania przewagi konkurencyjnej.

dowiedz się więcej

Interface PSD2 (Obligatoryjny)

Niezależnie od przyjętej strategii każda z instytucji finansowych będzie miała obowiązek udostępnić za pośrednictwem bezpiecznego i szybkiego interface’u uprawnionym podmiotom trzecim (TPP) informacje o rachunku (AIS) oraz możliwość inicjalizacji płatności (PIS). Decydując się na realizację tego obowiązku w oparciu o naszą platformę z jednej strony wyczerpujecie Państwo wymogi regulacyjne wynikające z postanowień PSD2 bez konieczności czasochłonnego i kosztownego tworzenia oprogramowania samodzielnie, a z drugiej zyskacie wiedzę o tym kto i w jaki sposób wykorzystuje dane dotyczące Państwa klientów jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad procesem.

Interface PSD2 dla TPP

Naturalnym rozwinięciem interface’u obligatoryjnego jest jego odpowiednik dla TPP. Zarówno obowiązujące przepisy, jak i planowane regulacje nie zamykają możliwości występowania jako TPP instytucjom finansowym lub podmiotom od nich zależnym stąd też spodziewamy się, że większość z nich zainteresuje się obydwoma narzędziami. Zbudowane w oparciu o nią produkty będą stanowiły naturalną przeciwwagę dla skutków wprowadzenia API obligatoryjnego. Najbardziej dynamiczne instytucje, stawiające przede wszystkim na pierwszeństwo relacji z klientem, już teraz otwarcie mówią o tworzeniu i udostępnianiu klientom konsol do rachunków wielu bankach.

MONEY HUB

Oba interfejsy stanowią warstwę techniczną - integracyjną. Za pośrednictwem MONEY HUB uruchomionego jako samodzielna aplikacja lub jako rozwinięcie bankowości elektronicznej i/lub mobilnej, w ramach jednego uniwersalnego narzędzia klienci mogą zlecać transakcje, zarządzać lokatami, śledzić salda na swoich rachunkach, inwestować środki i pozyskiwać finansowanie we wszystkich bankach, z których usług korzystają.
Dodatkowo przy wsparciu wbudowanych automatycznych narzędzi analitycznych i predykcyjnych mają możliwość optymalizacji swoich portfeli (np. poprzez cashpool czy też transfer wszystkich wolnych środków do banku z najkorzystniejszą ofertą lokaty overnight, a rano rozdysponowywać środki na macierzyste konta). Nadrzędnym celem jest dostarczenie narzędzi, które pozwolą elastycznie i efektywnie zarządzać posiadanymi środkami w sposób prosty oraz nastawiony na maksymalizowanie zysków oraz ograniczanie kosztów. Laureat konkursu HIT ROKU 2017 organizowanego przez Gazetę Bankową.

dowiedz się więcej

Zmiany prawne, bardzo szybki postęp technologiczny, ogromna konkurencja ze strony tradycyjnych, jak i nowych graczy oraz rosnąca świadomość klientów powoli, ale nieubłaganie przenoszą narzędzia wykorzystywane dotychczas w pozyskaniu i obsłudze klientów do lamusa, ale na szczęście, jednocześnie wskazują te, po które należy sięgnąć, aby wciąż rosnąć szybciej niż rynek. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiejszy rynek wymaga działań nieszablonowych, które przykują, choć na chwilę uwagę mocno zajętego klienta, zaangażują go i dadzą mu przekonanie, że zostały przygotowane specjalnie dla niego. Jednocześnie oczekuje, że będą one maksymalnie kompleksowo odpowiadać jego potrzebom oraz będą podane w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu i wtedy, gdy będzie ich potrzebował. Nie jest to łatwe i jak w wielu innych przypadkach na pomoc człowiekowi musi przyjść maszyna. Maszyna, która w sposób automatyczny albo bardzo bliski automatycznemu przeanalizuje indywidualnie jego sytuację i drogę jaką pokonał, aby się w niej znaleźć, porówna ją z innymi i na tej podstawie przewidzi jego przyszłe potrzeby i zadba o to, by zostały zaspokojone.

Face Recognition i Digital Signage

Połączenie urządzeń do prezentacji informacji z urządzeniami je gromadzącymi zrealizowane w sposób umożliwiający niemal w czasie rzeczywistym przygotowanie przekazu najbardziej odpowiedniego dla osób aktualnie znajdujących się w zasięgu nośników informacji. Rozbudowanie tego rozwiązania z RPE uczyni z niego jeszcze potężniejsze narzędzie.

Table Top Solutions 

Nowoczesne i kompleksowe rozwiązania sprzętowe (skanery ID i dokumentów z kontrolą ich autentyczności, drukarki, terminale płatnicze, czytniki danych biometrycznych w tym EPO, tablety, itd.…) i programowe (najczęściej zintegrowane oprogramowanie klasy BPM) wykorzystywane podczas procesów sprzedażowych i obsługowych. Za ich pośrednictwem możliwa jest realizacja kompletnych procesów przez klientów z asystą pracownika banku lub bez niej – zdalnie.

Recommended Product Engine (RPE)

Oprogramowanie, najczęściej wykorzystujące modele sztucznej inteligencji (tj.: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, itd.), które mając dostęp do zbiorów danych o kliencie, jest w stanie szybko je przeanalizować i wyciągając wnioski zaproponować dedykowaną ofertę i/lub działania wobec klienta optymalizując jego obsługę lub maksymalizując sprzedaż.

Beacon & Mobile Apps

Nowoczesne kanały indywidualnej komunikacji z klientem bazujące na urządzeniach mobilnych i technologii zbliżeniowej. W połączeniu z platformami RPE oraz DS tworzą kompleksowe medium komunikacji.

skontaktuj się z nami

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!

+48 12 423 64 69

Poprzez innowacyjne rozwiązania w obszarze elektronicznych kanałów obsługi pomagamy naszym klientom budować przewagę konkurencyjną na rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych. Nie zapominamy o analizie zagrożeń oraz zaproponowaniu sprawdzonych rozwiązań dla organizacji, które będą chronić jej cenne zasoby. Oferujemy usługi obejmujące konsultacje, audyty oraz tworzymy i realizujemy koncepcje systemów bezpieczeństwa. Jako jedni z pierwszych w Polsce wdrożyliśmy rozwiązanie wykorzystujące biometrię w procesie autentykacji użytkownika. Proponujemy i dostarczamy rozwiązania zwiększające m.in. bezpieczeństwo sieci, serwerów, przelewów oraz monitoring internetu pod kątem nadużyć.

Fidelis Network wykrywanie zaawansowanych ataków

Narzędzie umożliwiające skuteczne wykrywanie, badanie i powstrzymywanie zaawansowanych ataków na każdym ich etapie. Rozwiązanie to analizuje cały ruch w sieci organizacji nawet przy jego kilkugigabitowej szybkości i rozpoznaje narzędzia oraz taktyki zaawansowanych cyberprzestępców, którym na ogół udaje się pokonać systemy zabezpieczeń w innych sieciach. Dodatkowo Fidelis reaguje na przypadki naruszenia zabezpieczeń, ich weryfikację i neutralizację w czasie wielokrotnie krótszym niż w przypadku stosowania tradycyjnych rozwiązań.

Ochrona w obszarze poczty elektronicznej

Powstrzymywanie fałszywych wiadomości e-mail przy wykorzystaniu standardu DMARC. Kontrola i nadzór nad wdrożeniem standardu DMARC - standardu zabezpieczeń wiadomości e-mailowych, wspieranym przez dostawców usług poczty elektronicznej, w celu weryfikacji oryginalnych wiadomości i zatrzymania fałszywych wiadomości. DMARC łączy zalety standardów Sender Policy Framework (SPF) oraz Domain Keys Identified Mail (DKIM).


Kasowanie danych Blancco

Trwałe i skuteczne usunięcie danych możliwe jest poprzez zastosowanie kasowania metodą wielokrotnego nadpisywania pamięci z wykorzystaniem różnorodnych algorytmów. Blancco automatyzuje proces usuwania danych i zwiększa ich wydajność oraz efektywność. Poprzez centralną konsolę można zarządzać kasowaniem różnych urządzeń: komputerów, laptopów, serwerów, urządzeń mobilnych (telefony, tablety), dysków USB, secure digital kart SD, kart CompactFlash. Po usunięciu danych system zarządzania zasobami informatycznymi automatycznie generuje szczegółowy raport usunięcia danych z dysku, zawierający wszystkie komponenty sprzętowe urządzenia. System obsługuje wiele algorytmów usuwania danych, m.in. US DOD 5220.22-M, a także algorytmy Bruce’a Schneiera i Petera Gutmanna.


FUDO PSM monitoring 

Jest to oprogramowanie do stałego monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych. Aktywnie monitoruje ruch w sieci i rejestruje zdalne sesje. Umożliwia analizę sesji archiwalnych, jak i obecnie trwających. Podczas podglądu sesji osoba nadzorująca może w każdej chwili ją zakończyć, wstrzymać lub włączyć się do niej, by pracować wspólnie ze zdalnym użytkownikiem. Wszystkie dane z sesji zapisywane są w formie zaszyfrowanej oraz znakowane kryptograficznym znacznikiem czasu. 

Monitorowanie nadużyć w internecie

Zmniejszenie liczby ataków w czasie i kontrolowanie strat wynikających z oszustw za pomocą monitoringu strony internetowej, internetu, mediów społecznościowych, forum specjalistycznych, rejestracji domen oraz poprzez monitoring „dark Net”. Rozwiązanie dostępne w postaci usługi w chmurze, wraz z aktywnym zamykaniem (takedown) szkodliwych serwerów. Pełen outsourcing działań zarówno w aspekcie prawnym, jak i informatycznym.


Zaawansowany system uwierzytelniania

System NetIQ (NAAF) zapewnia silne uwierzytelnianie użytkowników poprzez wykorzystanie różnego rodzaju czynników uwierzytelniających (np. metod opartych o cechy anatomii, metod opartych o posiadanie  oraz metod opartych o wiedzę). Dzięki modułowej budowie, system można dopasować do indywidualnych potrzeb.

dowiedz się więcej

ABBYY Timeline. Poznaj swoje procesy. Kontroluj swoje procesy.

ABBYY Timeline to jedyna platforma do analizy procesów, która łączy szczegółową analizę, predykcyjne modele klasyfikacji oraz funkcje wyszukiwania z niezwykle szczegółowym systemem monitorowania i powiadamiania. Dla firm oznacza to pełną transparentność procesów, wyszukiwanie odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania oraz dostępność danych pozwalających na podejmowanie decyzji o inwestycjach technologicznych w celu usprawniania procesów.

Podejście do analizy procesów biznesowych oferowane w ramach platformy ABBYY Timeline znacząco różni się od istniejących technologii. Głównym czynnikiem różnicującym jest możliwość rekonstrukcji historii wszystkich procesów (w tym procesów zarządzania przypadkami wdrażanych ad hoc) na podstawie prostych zdarzeń (takich jak wpisy w dzienniku transakcji, dane z tabeli audytowej oraz wszelkie inne rejestry realizowanych działań).

Rozwiązanie pozwala tez na zestawianie zdarzeń z różnych systemów, dzięki czemu można całościowo analizować procesy, nawet jeśli ich poszczególne kroki realizowane są na różnych systemach. W efekcie uzyskuje się rekonstrukcję dynamicznego modelu historycznych instancji procesu, która pozwala na zastosowanie szerokiego zakresu narzędzi analizy.


Takie podejście jest dziś szczególnie atrakcyjne dla wszystkich podmiotów przeprowadzających transformację cyfrową, ponieważ pozwala przyśpieszyć i skutecznie przeprowadzić proces automatyzacji.

Procesy biznesowe

Platforma do analizy procesów ABBYY zapewnia w czterech krokach możliwość automatycznego odkrywania i wizualizowania szczegółów realizacji procesów na podstawie istniejących danych, szybkiego identyfikowania okazji do wprowadzenia usprawnień, monitorowania bieżącej wydajności w czasie rzeczywistym oraz przewidywania przyszłych wyników.

 • Odkrywanie procesów — w pełni zautomatyzowane eksplorowanie i zaawansowana wizualizacja procesów. Całościowa wizualizacja wszystkich możliwych instancji procesów — istniejących na dowolnej liczbie systemów wewnętrznych, wskazywanie wspólnych schematów procesów oraz szczegółowe prezentowanie i grupowanie ścieżek realizacji.
 • Zaawansowana analiza procesów — rozwiązania Data Discovery i wyszukiwanie w systemach przetwarzania danych, szczegółowa analiza procesów, analiza kosztów, analiza przyczyn źródłowych, analiza protokołów, analiza przebiegu pracy, analiza wąskich gardeł i inne… Złożone zapytania pozwalające na wyszukiwanie obszarów niesprawności procesów i zagrożeń związanych z brakiem zgodności.
 • Monitorowanie procesów — porównywanie kohort historycznych, pomiar wskaźnika ROI, ciągłe monitorowanie procesów oraz automatyczne powiadamianie — dzięki czemu firma ma pełną kontrolę nad wzrostem efektywności procesów (może unikać jej pogorszenia), monitorowaniem umów SLA oraz złożonymi procesami zarządzania zgodnością.
 • Przewidywanie przebiegu procesu — kolejne kroki, harmonogram kroków i przewidywanie wyników. Możliwość przewidywania na wstępnym etapie przebiegu procesu, jak się on zakończy, oraz możliwość dostarczania informacji na temat możliwych kroków mających na celu poprawę wyników (w określonym zakresie).
 • zaangażowany zespół
 • dedykowane rozwiązania zawsze na czas
 • pełne oddanie przy wdrożeniu
 • dostępność przez cały okres współpracy
Anastazja Jończy Business Specialist

Więcej od eSourcing

Wyszukaj.