Outsourcing procesu testowania aplikacji.

30.04.2020

Outsourcing procesu testowania aplikacji

W dzisiejszej inżynierii programowania, testy odgrywają kluczową rolę. Stabilność i funkcjonalność oprogramowania, jak nigdy wcześniej, stoi w centrum procesu jego produkcji.

Metodyki takie jak np. TDD (Test Driven Development) czy BDD (Behaviour Driven Development) pokazują wyraźnie kierunek dalszego rozwoju inżynierii programowania.

Dla eSourcing, jako dostawcy dedykowanych systemów informatycznych, testy stanowiły zawsze bardzo ważną część całego procesu budowania aplikacji. Dzisiaj, po latach budowania tych kompetencji, udostępniamy naszym Klientom kompleksową współpracę w zakresie outsourcingu procesu testowania aplikacji.

Współpracę realizujemy w oparciu o metodologię agile - zapewniając Klientowi daleko idącą elastyczność w prowadzeniu współpracy oraz pełne dostosowanie się do zmian oczekiwań i otoczenia biznesowego.

Outsourcing procesu testowania aplikacji realizujemy (kompleksowo lub w wybranym ich zakresie) poprzez:

 • Przeprowadzenie procesu definiowania scenariuszy
  testowych uwzględniając odpowiednie pokrycie aplikacji.
  Chodzi tu nie tylko o sam przebieg testu, ale również
  o konkretny zestaw danych (bazy danych) niezbędny
  do przebiegu scenariusza.
 • Zarządzanie scenariuszami testowymi uwzględniając
  pokrycie aplikacji – poprzez dbanie o ich aktualność,
  przydatność oraz utrzymywanie zgodności z wersją
  danego systemu.
 • Tworzenie i zarządzanie pełną infrastrukturą konteneryzacyjną
  (Docker/Kubernetes) pozwalającą na dynamiczne
  tworzenie i usuwanie dowolnej liczby środowisk
  testowych w celu:
  • dostarczania infrastruktury do testów automatycznych
  na poziomie deweloperów w procesie Continuous Testing
  • dostarczania infrastruktury do testów automatycznych
  na poziomie Klienta
  • dostarczania infrastruktury do testów manualnych
 • Instalację w takim środowisku wszelkich elementów
  niezbędnych do działania systemu (dodatkowe aplikacje,
  serwery bazodanowe, systemy kolejkujące, serwery
  aplikacyjne itd.)
 • Tworzenie wszelkich elementów integracyjnych niezbędnych
  do przeprowadzania testów (np. symulatory czy też
  mockup’ów aplikacji).
 • Tworzenie, zarządzanie i utrzymanie testów automatycznych
  działających na poziomie interfejsu użytkownika
  lub API systemu w celu:
  • udostępnienia Continuous Testing - wraz z pełnym
  mechanizmem raportowania deweloperów wyników testów
  • wykonywania testów automatycznych jako fragmentu
  procedury akceptacji sprintu/ewolucji/prototypu/iteracji
 • Koordynację wszystkich elementów procesu.

  Wyszukaj.